علل سرگیجه و درمان آن


سرگیجه اصطلاحی برای توصیف احساس غش یا سبکی سر تا احساس ضعف و ناپایدار بودن است. 


۰ نظر