جایگزین های مناسب برای نان،برنج،سیب زمینی و پاستا


از سبزیجات کم کربوهیدرات می توان به جای نان سفید،برنج،سیب زمینی و پاستا استفاده کرد.


۰ نظر