سندروم ترک اعتیاد نوزادان یک روزه !


طی تحقیقات جدید بیمارستان ها برای نوزادانی که به دلیل اعتیاد مادرانشان معتاد به دنیا آمده اند برنامه ای را پیاده سازی کرده اند.


۰ نظر