انواع آسیب های چشمی ناشی از مشاغل


چشم عضو بسیار حساس و ظریفی است.با پیشرفت صنایع و استفاده از مواد شیمیایی و همچنین تکنولوژی افراد با طیف وسیعی از آسیب های چشمی مواجهند.


۰ نظر