تهیه نقشه سلامت جهانی با استفاده از ماهواره


هر ثانیه میلیونها تن گازهای مختلف خطرناک که اکثرا توسط بشر ایجاد شده از زمین به جو می رسد. این آلاینده ها عامل گرمایش کره زمین هستند. آژانس فضایی اروپایی، «ESA» شبکه ماهواره ایی را راه اندازی می کند که به دانشمندان کمک می کند تا بتوانند نقشه فوری سلامت جهانی را تهیه کنند.


۰ نظر