معضل عجیب جامعه،راننده هایی که به آمبولانس راه نمی دهند!


حکایت عجیب و البته تلخ جامعه ما ایرانیها،بی فکری بعضی از خودرو هایی که ارزش لحظات را نمی فهمند..


۰ نظر