درآمد پزشکان چند برابر مردم باشد خوب است؟!


در طرح تحول سلامت پزشکان از 15 تا 100 میلیون حقوق می‌گیرند...


۰ نظر