قلمی که بافتهای سرطانی را در ۱۰ ثانیه تشخیص می‌دهد!


دانشمندان و کارشناسان دانشگاه «تگزاس در آستین» قلمی را اختراع کرده‌اند که قادر است بافت‌های سرطانی را تنها در حدود ۱۰ ثانیه تشخیص دهد.


۰ نظر