بیمارستانی که به دلیل عدم توان مالی بیمار، درمان کامل را انجام نمی دهند!


ماجرای بیمارستانی که میپذیرد درمان بیمارش به دلیل عدم توان مالی کامل انجام نگیرد/ برنامه حالا خورشید ( 3 مهر 1396 )


۰ نظر