همه چیز درباره عمل هیسترکتومی (برداشتن رحم)


هیسترکتومی یا زهدان‌برداری به عمل جراحی می‌گویند که در آن رحم را برمی‌دارند. این عمل رایج‌ترین عملی است که توسط پزشک زنان و به دو صورت کامل (تنه، فوندوس و گردن رحم) یا جزئی (گردن رحم را برنمی‌دارند) انجام می‌شود.ببینید عوارض بالقوه جراحی در ارتباط با رابطه جنسی چیست و اینکه چه نوع عملی باید انجام شود؟


۰ نظر