چرا نمی توانیم در برابر شیرینیجات مقاومت کنیم؟


چه اتفاقی در مغز ما رخ می دهد که خوردن خوراکی های شیرین اینقدر برایمان لذت بخش است؟


۰ نظر