شرایط مادر در بارداری چندقلویی چگونه است؟


خانم بارداری که چندقلو حامله است چه تفاوتی را نسبت به بارداری تک جنینی احساس می کند و در دوران بارداری چه حالاتی خواهد داشت؟


۰ نظر