ابر میکروب ها؛قسمت سوم


ظهور ابر میکروب ها باعث نگرانی انسان ها شده چرا که دیگر آنتی بیوتیک ها بی فایده بوده و این میکروب های هوشمند نسبت به این داروها مقاومت نشان می دهند. در نتیجه روزی خواهد رسید که برای برخی بیماران دیگر راه درمانی نباشد....! مستند ابر میکروب ها را دنبال کنید.


۰ نظر