سلول های بنیادی قلب


تحقیقات نشان داده که سلول های بنیادی موجود در قلب، کار ترمیم قلب را انجام می دهد و از این طریق می توان به درمان سکته های قلبی با تجدید سلول های قلبی جان بیماران را نجات داد.


۰ نظر