چطور سرگیجه را درمان کنیم؟


احساسی که در طی آن، فرد مبتلا احساس می‌کند که خود یا محیط اطراف او در حرکت است. سرگیجه ممکن است کاذب یا واقعی باشد.مانور اپلی یک تکنیک جدید و آسان برای رفه و درمان سرگیجه می باشد که در ویدپو نحوه انجام آن را می بینید.


۰ نظر