ساختمان مو و چرخه رشد آن چگونه است؟


موها رشته‌های طویلی هستند، متشکل از سلولهای شاخی شده که از سطح پوست بدن بیرون آمده‌اند و اندازه آنها از نظر طول و قطر بسیار متغیر است.دارای یک ساختار چند لایه و چرخه ای است که از تولد تا مرگ مورا شامل می شود.


۰ نظر