آموزش کمک های اولیه ؛ زخم ها و جراحت های عمیق


در این ویدیو به شما آموزش داده می شود در مواقعی که فرد آسیب دیده خونریزی شدیدی دارد چطور زخم را بسته و جلوی خونریزی را بگیرید تا اورژانس به محل حاضر شود.


۰ نظر