گفت و گو با مادرانی که سقط جنین داشته اند


چیزهایی که نباید به کسانی که تجربه سقط جنین داشته اند،بگویید و همچنین جملاتی که می تواند حال آن ها را بهتر کند. 


۰ نظر