اعتراض شدید وزیر بهداشت به دخالت دادن افکار خرافی در مسایل بهداشتی


قاضی زاده هاشمی: بعضی مطرح می‌کنند مسواک نزنید چون کار صهیونیست‌هاست. از حیوانات هم مثال می‌آورند!


۰ نظر