مورد یا مورت گیاه مقدس عشق


مورد یا مورت گیاهی است مقدس در آیین زرتشت.در نوشته‌های بقراط گیاه مورد جایگاهی ویژه دارد. دریونان قدیم سنبل عشق و زیبایی و عظمت بود. مورد، اثر ضدعفونی کننده دارد و از آن در مصارف داخلی و خارجی می‌توان استفاده کرد همچنین مقوی معده، نیرو دهنده‌است و در رفع بیماری‌های دستگاه تنفس و مجاری ادرار به کار می‌رود.


۰ نظر