قابل توجه خانم های که باید عمل هیسترکتومی انجام دهند


هیسترکتومی یا زهدان‌برداری به عمل جراحی می‌گویند که در آن رحم را برمی‌دارند. این عمل رایج‌ترین عملی است که توسط پزشک زنان و به دو صورت کامل (تنه، فوندوس و گردن رحم) یا جزئی (گردن رحم را برنمی‌دارند) sانجام می‌شود.پس از برداشتن رحم، زن توانایی بچه دار شدن را از دست می‌دهد .


۰ نظر