بی تحرکی و چاقی عامل اصلی بروز دیابت


امروز (96/08/23) روز جهانی دیابت است


۰ نظر