مرگ تدریجی با استعمال ماده ای که رفیق ناباب است!


سیگار کشیدن نوعی اعتیاد است که برخی افراد به بهانه های مختلف به آن رجوع می‌کنند.اما واقعا،به آینده خود فکر کرده اند...؟!


۰ نظر