به واقعیت تبدیل کردن وسیله ای خیالی برای شناخت جزئیات تومورها!


در آمریکا، متخصصان و پژوهشگران دانشگاه های بوستون و پردو با اجرای یک پروژه تحقیقاتی مشترک، موفق به ساخت یک دستگاه سه کاره شدند که قادر به شناسایی جزئیات تومورها و توده های غیر طبیعی بدن است.


۰ نظر