برای اولین بار، جراحی چشم با روبات


پژوهشگران دانشگاه آکسفورد برای اولین بار به کمک یک روبات عمل جراحی چشم انجام دادند.


۰ نظر