استقبال سخنگوی وزارت بهداشت از سنجش امواج الکترومغناطیس


چندی پیش وزیر ارتباطات پیشنهادی مبنی بر سنجش امواج الکترومغناطیس در مناطق شهری مطرح کرده بود، که با استقبال زیادی مواجه شد


۰ نظر