هوش مصنوعی این بار در خدمت متخصصان قلب


فناوری هوش مصنوعی بار دیگر به کمک پزشکان آمده است. متخصصان قلب اکنون می توانند با قلب دیجیتالی که شبیه سازی شده قلب بیمار است پیش بینی کنند که آیا ضربان ساز می تواند مانع از ایست قلبی بیمار شود.


۰ نظر