بازگشت بیماری‌های قرون وسطایی در کشورهای پیشرفته!


بیماری‌های سختی که تا چند قرن پیش در جهان شایع بود و بشر گمان می‌کرد ریشه‌کن شده، دوباره در جهان پدیدار شده‌اند!


۰ نظر