ماجرای بیمارستانی که ده سال است کامل نمی شود!


بیمارستان شهر اسلامشهر که حدودا یک دهه پیش کلنگ خورده است،در عین ناباوری تاکنون به 35 درصد تکمیل رسیده است..!


۰ نظر