اقدام جنجال برانگیز دانشمند چینی با دستکاری ژنوم انسانی


یک دانشمند چینی روز دوشنبه ادعا کرد که نخستین نوزادانی را که ژن آن‌ها دستکاری شده است به دنیا آورده است...!


۰ نظر