خاطره تلخ وزیر بهداشت از خرید دارو!


سخنرانی وزیر بهداشت  در مراسم رونمایی از سامانه نسخه نویسی الکترونیک (97/12/19)


۰ نظر