فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

٣٧٠٢٠ ۰۹:۰۰ - ۰۹ شهریور ۱۳۹۵ ٢٧٢ ف

تست روانشناسی؛ اختلال دو قطبی

افراد مبتلا به این بیماری دچار تغییرات شدید خلق می‌شوند که به صورت معمول در آخر دوره نوجوانی یا اوائل دوره بزرگسالی تظاهر پیدا می‌کند. این آزمون به شما کمک می کند تا متوجه شوید آیا نیاز به مشاوره با متخصصین در مورد اختلال دوقطبی دارید یا خیر .

تست روانشناسی؛ اختلال دو قطبی

افراد مبتلا به این بیماری دچار تغییرات شدید خلق می‌شوند که به صورت معمول در آخر دوره نوجوانی یا اوائل دوره بزرگسالی تظاهر پیدا می‌کند. این تست را با توجه به آنچه شما در تمام عمرتان احساس و رفتار کرده اید پاسخ دهید.

 

اگر در بیشتر عمرتان به گونه خاصی عمل کرده اید و به تازگی تغییر کرده اید ، جوابهایتان مطابق با آنچه معمولا بوده اید باشد . همچنین سن شما باید 18 سال یا بالاتر باشد و حداقل یکی از علایم افسردگی را داشته باشید .

 

1- در مواقعی من خیلی بیشتر یا تند تر از معمول صحبت می کنم.

الف - هرگز

ب - فقط کمی

ج - گاهی

د - متوسط

ه - تقریبا زیاد

و - خیلی زیاد

 

2- در مواقعی پیش می آید که من خیلی فعال تر و پرکارتر از معمول باشم.

الف - هرگز

ب - فقط کمی

ج - گاهی

د - متوسط

ه - تقریبا زیاد

و - خیلی زیاد

 

3- من دچار حالاتی می شوم که در آن حرکاتم خیلی تند می شود یا بسیار تحریک پذیر می شوم.

الف - هرگز

ب - فقط کمی

ج - گاهی

د - متوسط

ه - تقریبا زیاد

و - خیلی زیاد

 

4- درمواقعی پیش می آید که من دو حس متضاد هیجان و افسردگی را توام دارم.

الف - هرگز

ب - فقط کمی

ج - گاهی

د - متوسط

ه - تقریبا زیاد

و - خیلی زیاد

 

5- من گاهی خیلی بیشتر از معمول به داشتن رابطه جنسی علاقه مند می شوم.

الف - هرگز

ب - فقط کمی

ج - گاهی

د - متوسط

ه - تقریبا زیاد

و - خیلی زیاد

 

6- دامنه اعتماد به نفس من از بسیار با اعتماد به نفس تا کاملا بدون اعتماد به نفس تغییر می کند.

الف - هرگز

ب - فقط کمی

ج - گاهی

د - متوسط

ه - تقریبا زیاد

و - خیلی زیاد

 

7- در عملکرد کمی یا کیفی کاری من تغییرات زیادی در مواقع مختلف وجود دارد.

الف - هرگز

ب - فقط کمی

ج - گاهی

د - متوسط

ه - تقریبا زیاد

و - خیلی زیاد

 

8- برای هیچ دلیل واضحی من برخی اوقات خیلی عصبانی یا متخاصم هستم.

الف - هرگز

ب - فقط کمی

ج - گاهی

د - متوسط

ه - تقریبا زیاد

و - خیلی زیاد

 

9- من گاهی بسیار کند ذهن و گاهی بسیار خلاق می شوم.

الف - هرگز

ب - فقط کمی

ج - گاهی

د - متوسط

ه - تقریبا زیاد

و - خیلی زیاد

 

10- بعضی وقت ها بسیار علاقه مند به معاشرات با مردم می شوم ولی در مواقع دیگر دوست دارم خودم با افکارم تنها باشم.

الف - هرگز

ب - فقط کمی

ج - گاهی

د - متوسط

ه - تقریبا زیاد

و - خیلی زیاد

 

11- در زمان هایی من بسیار خوش بین هستم و در دیگر اوقات به شدت بد بین می شوم.

الف - هرگز

ب - فقط کمی

ج - گاهی

د - متوسط

ه - تقریبا زیاد

و - خیلی زیاد

 

12- من در زمان هایی بیش از حد غمگین و گریان هستم و وقتهای دیگر بسیار می خندم و شوخ طبعی می کنم.

الف - هرگز

ب - فقط کمی

ج - گاهی

د - متوسط

ه - تقریبا زیاد

و - خیلی زیاد

 

امتیازات:

الف-0  ب-1  ج-2  د-3 ه-4  و-5

اگر نتایج شما:

0تا 9 امتیاز باشد شما مشکل دوقطبی ندارید.

10تا 15 امتیاز باشد ممکن است کمی دچار افسردگی باشید ولی اختلال دو قطبی ندارید.

16 تا 24 امتیاز باشد ممکن است دچار اختلال دوقطبی خفیف یا افسردگی باشید.

25 تا 35 امتیاز باشد اختلال دو قطبی محتمل است.

36 تا 50 امتیاز باشد علایم اختلال دو قطبی متوسط تا شدید دارید.

51 به بالا امتیاز باشد شما دچار اختلال جدی و شدید دوقطبی هستید.

منبع خانواده ایرانی

تست روانشناسی؛ اختلال دو قطبی