فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

٣٨٠٢٢ ۱۵:۲۳ - ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ٢١٢ ف

خیانت همسران با دلایل هورمونی !

هورمون واسوپرسیندر زمان برقراری رابطه ترشح می شود و در یک تحقیق که در سال ۲۰۱۴ در کشور فنلاند انجام گرفته، افرادی که به خیانت خود اعتراف کرده اند میزان کمتری از این هورمون در مغزشان ترشح می شده است.

خیانت همسران با دلایل هورمونی !

تحقیقی که در سال ۲۰۰۲ انجام شد، طول ژن گیرنده هورمون «دوپامین» را در میان ۲۰۰ داوطلب بررسی کرد. این ژن یک فرستنده عصبی است که میزان لذت را در مغز کنترل می کند.

بنا بر این گزارش، ۵۰ درصد افرادی که ژن هورمون دوپامین آنها بلندتر است، به همسران خود خیانت کرده بودند، در حالی که این رقم در ژن کوتاه‌تر فقط ۲۲ درصد بود.

علاوه بر آن، دارندگان ژن بلند به نسبت بیشتری در معرض رفتارهای خطرناک از قبیل اعتیاد قرار می گیرند.

این گزارش می افزاید: یک ماده شیمیایی دیگر که در خیانت افراد نقش بازی می کند، «واسوپرسین» است. هورمون واسوپرسیندر زمان برقراری رابطه ترشح می شود و در یک تحقیق که در سال ۲۰۱۴ در کشور فنلاند انجام گرفته، افرادی که به خیانت خود اعتراف کرده اند میزان کمتری از این هورمون در مغزشان ترشح می شده است.

تابناک

خیانت همسران با دلایل هورمونی !