فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

٣٨١٥١ ۱۰:۰۷ - ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ٢٨٩ ف

بارداری بدون تخمک‌های بارور امکانپذیر شد

محققان انگلیسی برای اولین بار در جهان موفق به زایش موش های سالم بدون استفاده از تخمک های بارور شدند.

بارداری بدون تخمک‌های بارور امکانپذیر شد

محققان دانشگاه Bath انگلیس برای اولین بار در جهان موفق به زاد و ولد موش ها بدون تخمک بارور شده اند. به طور کلی پستانداران برای باردار شدن نیاز به سلول های تخمک بارور دارند.

این تیم تحقیقاتی ابتدا تخمک ها را در محلول «استرونسیم کلرید» قرار دادند. سپس هسته های اسپرم را به تخمک ها وارد کردند تا جنین ها بازبرنامه نویسی شوند و برای قرار گرفتن در رحم موش های دیگر آماده شوند.

به گفته محققان انگلیسی این آزمایش به عنوان یک دستاورد علمی در زمینه بارور کردن پستانداران محسوب می شود و نشان می دهد که می توان بدون اینکه نخست تخمک را بارور کرد، اقدام به زایش در پستاندارن کرد.

نتیجه این تحقیق در نشریه Nature Communications منتشر شده است.

تابناک

بارداری بدون تخمک‌های بارور امکانپذیر شد