فروشگاه نی نی جور
علیرضا فغانیاسترالیاحواشیمهاجرت

علیرضا فغانی داور بین‌المللی فوتبال ایران و آسیا که چندی پیش اعلام کرد برای ادامه زندگی ایران را ترک خواهد کرد همراه با خانواده‌اش راهی استرالیا شد.