تحویل غذا با پهپاد در شانگهای!


ابتکار جالب شانگهایی در استفاده از کواد کوپتر برای مصارف غذایی


۰ نظر