طبخ «هوای سرخ شده» در یکی از رستورانهای ایتالیا!


در رستورانی در کسل فرانکو ونتو ایتالیا،سرآشپز معروف نیکولو دیانوتو غذای جدیدی را طبخ و سرو می کند: هوای سرخ شده!


۰ نظر