عزم راسخ رهبران مخالف در کره جنوبی برای استیضاح رئیس جمهور


احزاب اصلی مخالف در کره جنوبی عزم خود را جزم کرده اند تا طرح استیضاح پارک گون هه، رئیس جمهور را به نتیجه برسانند. آنها پیشنهاد وی مبنی بر کناره گیری از قدرت پیش از پایان دوره ریاست جمهوری (یعنی تا دو سال دیگر) را رد کرده اند.

۰ نظر