درگیری لفظی ترامپ با خبرنگار بی بی سی و سی ان ان!!!


کنفرانس خبری رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به درگیری با سی ان ان و رسانه های دیگر از جمله بی بی سی منجر شد.


۰ نظر