رفتار عجیب پادشاه سعودی در ژاپن؛زوال عقل یا کم تجربگی؟!


 تصاویر تلویزیونی نشان می دهد پادشاه عربستان سعودی با عرف دیپلماتیک نا آشناست و نمی داند در دیدار با نخست وزیر ژاپن و مقابل دوربین ها چگونه رفتار کند!


۰ نظر