موشک جواب رزمایش مشترک!


کره شمالی همزمان با رزمایش مشترک آمریکا,ژاپن و کره جنوبی موشک خود را به سمت دریای ژاپن انداخت و به آزمایش موفقیت آمیزی دست یافت...


۰ نظر