آخرین جزئیات از پرونده ادعای دخالت روسیه در انتخابات آمریکا


پس از اخراج جیمز کومی رئیس FBI در زمانی که وی در حال تحقیق در مورد دخالت روسیه در انتخابات بود،حال تصمیمات تازه ای در مورد این پرونده گرفته شده است.


۰ نظر