آزمایش موشکی روسیه حامل کلاهک هسته ای


این ضد موشک با رهگیری موشک بالستیک و انفجار هسته ای باعث نابودی و منهدم کردن موشک اتمی در هوا می شود . روسیه آزمایش موشک با کلاهک هسته ای حسن نیت ارائه میدهد: روسی وزارت دفاع ارتش روسیه با موفقیت مورد آزمایش قرار کوتاه برد رهگیر موشک بالستیک طراحی شده برای از بین بردن کلاهک های هسته ای های دریافتی با یک انفجار هسته ای در هوا.


۰ نظر