واکنش مشاور امنیت داخلی ترامپ به توییت عجیب رئیسش!


واکنش مشاور امنیت داخلی ترامپ پس از آنکه برای اولین بار توییت عجیب رئیس‌جمهور آمریکا درباره CNN را دید.


۰ نظر