کشف و بازداشت زنان داعشی در موصل!


نیروهای امنیتی عراق 25 زن عضو داعش را که در در تونل زیر زمینی در بخش قدیمی موصل پنهان شده بودند، بازداشت کردند.


۰ نظر