پس گردنی جوان فلسطينی به سرباز اسرائيلی!


پس گردنی زدن جوان شجاع فلسطینی به سرباز صهیونیستی در مسجد الاقصی


۰ نظر