هواپیمای شناسایی روسیه بر فراز کاخ سفید !


هواپیمای توپولف154 روسیه در چارچوب پرواز مورد توافق با طرف آمریکایی طبق همچنین قرارداد آسمان بازهمچنین برفراز کنگره ، پنتاگون و شهر بدمینسترایالت نیوجرسی پرواز کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مرخصی خود را در آنجا می گذراند.


۰ نظر