وقتی که صدای آمریکا هم نتوانست از حامیان داعش دفاع کند


برنامه صدای آمریکا در واکنش به صحبت های یک ایرانی علیه اسرائیل و داعش پایان برنامه را اعلام می کند


۰ نظر