از تظاهرات مردم آریزونا علیه ترامپ تا احتمال سقوط دولت فعلی آمریکا


گزارشی از تظاهرات علیه رئیس جمهور آمریکا / عملکرد دولت وی در حوزه سیاست خارجی و مشکلات داخلی 


۰ نظر