تصاویری از پرتاب موشک کره شمالی به سمت ژاپن


تلویزیون کره شمالی تصاویری از پرتاب موشک « KN17» را منتشر کرد این موشک از فراز آسمان ژاپن عبور کرد 


۰ نظر